Branslav Nušić - Autobiografija (knjiga)

Autobiografija - Branislav Nušić''Dete u osnovnu školu polazi sa izvesnim predosećanjem da će izvlačiti batine. Badava su sva ubeđivanja roditelja da to ne mora biti, predosećanje je tako duboko usađeno u detinju dušu da gotovo uvek ono postaje stvarnost a roditeljska uveravanja zabluda. Pa ipak,učitelj osnovne škole kome sam ja dopao šaka bio je dobar kao dobar dan,tako da je onaj štap što je visio ispod ikone sv. Save bio više jedna pedagoška dekoracija a jedva pogdekad instrumenat za vaspitanje''.

OVDE MOZETE SKINUTI KNJIGU U PDF

       CONVERSATION