Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći

CONVERSATION