Beograd - večiti grad


DREVNI BEOGRAD
Možda ste se jednom bar zapitali, zbog čega se u naš grad, Beograd, koji smo mi u poslednje vreme počeli sve više da zapuštamo i napuštamo, svakim danom sliva sve više turista. Oni tako šetajući njime oduševljeni su i u neverici vrte glavom u svim pravcima.
A dolaze nam iz svih delova Evrope i sveta. Čak i iz Japana i Koreje.
Dolaze jer žele da vide jedan od najstarijih gradova na svetu. Star je oko 7000 godina.

Na žalost, mnogi od nas '' Beograđana" ne znamo na kakvom mestu živimo.
Beograd, za koji se po Britanskoj ratnoj enciklopediji 140 bitaka vodilo, bivao je osvajan od raznih naroda i vojski. Na našu nesreću oko 40 puta bivao je razrušen i spaljen do temelja, pa ponovo izgrađivan. Tako je tek po neka njegova lepota uspela da preživi silna razaranja.

Beograd se nalazi na obali drevne reke Ištar (današnji Dunav) na koju su još Argonauti došli prvi.
Kasnije ga je osvojilo i nastanilo keltsko pleme - Skordisci, nazvavši ga Singidun, u njemu izgradili Kualak-utvrđenje na brdu iznad reke- današnji Kalemegdan.
Grad, kasnije dolaskom Rimljana, menja naziv u Singidunum.
U međuvremenu, grad napadaju i razaraju Huni ( 441.godine n.e Atila opseda i zauzima grad), pa i Sarmati, i istočni Goti, Gepidi...
Prvo obnavljanlje grada vrši Vizantijski car Justinijan I.


                                                             Austrougarsko-Turski ratovi

U periodu od 16-18 veka za Beograd su se neprekidno vodile borbe između Osmanlija i Austrougara.
Čas bi bio pod Turcima, čas bi pao u ruke Austrougarima i nekako bio najjužnija tačka hrišćanstva ili najsevernija tačka Osmanlijskog carstva.
Čak su ga hrišćani u Evropi zvali "Ante Murales Hristijani Tatis"(bedem hrišćanstva) a Turci "Dar Al Džihad" (mesto ratova).
Nekako se svelo na to da su se borbe između te dve sile vodile samo za Beograd.

Verovatno je da mnogi ne znaju da je jedan Turski sultan baš u Beogradu proklamovan za sultana.
Naime, u vreme Sulejmana I veličanstvenog i posle pohoda na Ugarski grad Siget, sultan iznenada umire a veliki vezir, svima poznati, Mehmed-paša Sokolović, poreklom Srbin na Kalemegdanu postavlja 24.9.1566 Selima II za novog sultana.
Predpostavlja se da se to odigralo u gornjem gradu, na mestu gde je kasnije sagrađena u drugoj polovini 16. veka, jedina zadužbina Mehmed-paše Sokolovića u Srbiji, a to je česma kod Defterdarove kapije. Na njoj je pisalo:
                                                               Dođi beže,
                                                              ako želiš da na ovom svetu piješ,
                                                               sa rajskog vrela

I u antičko vreme smatralo se da je Dunav jedna od 4 svete reke.

Mnoge velelepne građevine i džamije izgrađene u vreme Turske vladavine Beogradom, porušene  su do temelja ili im je menjana namena u doba osvajanja grada od strane Austrougarske vojske pod komandom generala Eugena Savojskog.
Tako su džamije postajale konjušnice, ambari, bolnice ili preobraćane u katoličke crkve.
Isto je tako bilo i sa jedinom do danas preživelom, Bajrakli džamijom, koja je u 9 godina dok je trajala okupacija Austrijanaca, bila katolički hram.

Kalemegdansku tvrđavu, kakvu danas poznajemo je obnovio i dozidao Austrijski general i u to vreme upravnik Beograda Nikola Doksat. Obnova tvrdjave trajala je čitavih 15 godina.
Nikola je bio fortifikacijski stručnjak i napravio je prvi urbanistički plan i detaljan nacrt , kako tvrđave i grada, tako i gradskih podzemnih laguma.
Pod njegovom komandom naša grad dobija svoju prvu bolnicu i apoteku po zapadnjačkim standardima.
Zbog neuspelog pohoda na Niš, iako je spasio 8000 svojih vojnika smrti, u Beču ga zahvaljujući spletkama njegovih protivnika car proglašava za izdajicu i 20.3.1738 godine ga na "njegovoj" tvrđavi pogubljuju, odsecanjem glave.
Za kuću Nikole Doksata, na današnjoj adresi Cara Dušana 10 na Dorćolu, smatra se da je "kapija ulaska" u Beogradski podzemni svet i svet laguma.
Pred okupaciju grada u II svetskom ratu, nacisti su zauzeli prvo podzemni a potom nadzemni Beograd. Prva adresa na koju su otišli, predpostavljate je - Cara Dušana 10


nastavak sledi :)CONVERSATION