Beogradski heroji

spomenik palim junacima
Sećam se, još dok sam bio dete pokojni otac, i sam vojnik, pričao mi je, u cilju jačanja mog patriotskog duha osećaja pripadnosti i podizanja nacionalne svesti, detalje o slavnoj Srpskoj vojci, velikim pobedama i slavnim trenutcima vojnika i slavnih Srpskih vojskovođa.


Bilo je tu puno priča i dešavanja iz naše obimne istorije ratovanja, od Kosovskog boja pa sve do II svetskog rata.

Kao neko sa razvijenim nacionalnim vrednostima (ne nacista),samo nacionalista i Srbin pre svega,u vreme kad svi i sa svih strana žele da nam omalovaže i ponište svu našu istoriju,značaj,bogatstvo i vrednost voljene nam državice,želeo bih da vas podsetim na jedan od najsvetlijih trenutaka,a to je priča o majoru Dragutinu Gavriloviću i braniocima Beograda u I svetskom ratu.

Naime, 6-7.oktobra 1915. godine u toku borbi za odbranu Beograda, Austrija je forsirala Dunav i iskrcala se na delu obale koji je držao 2. bataljon 10 kadrovskog puka kojim je komandovao major Dragutin Gavrilović. Austrijske jedinice utvrdile su se iza železničkog nasipa na samoj obali. Neprijatelju se nikako nije smelo dozvoliti da utvrdi mostobran.

Žestoko dejstvo austrijske artiljerije na srpske položaje u Banatskoj ulici pretvorilo je u hrpu ruševina, ali su hrabri branioci i dalje pružali otpor. Rastojanje između srpskih i austrijskih položaja na nekim mestima nije bilo veće od 30 metara.

 govor majora Gavrilovića

Prvo je u napad krenuo žandarmerijski odred koji uprkos teškim gubicima nije uspeo da potisne neprijatelja. Jedino rešenje bilo je da sve raspoložive srpske jedinice na ovom sektoru fronta izvrše opšti kontranapad. Oko 14.30 major Gavrilović je prikupio svoja tri voda, dva voda 3. bataljona i Sremski odred i pred kafanom „Jasenicom“ izdao sledeću zapovest:

"Junaci!
    Tačno u 15 časova neprijatelja se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao.
Vojnici! Junaci!
   Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, 
naš puk je žrtvovan za čast Beograda i Otadžbine. Vi nemate više, da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje! Zato napred u slavu! 

Za Kralja i Otadžbinu! 
Živeo Kralj! Živeo Beograd!"

...uzviknuo je major Dragutin Gavrilović tog 7. oktobra 1915. godine.

Uz gromoglasni poklič srpski vojnici su krenuli u kontranapad. Međutim, snažna vatra austrijskih jedinica na nasipu podržana jakim dejstvom austrijske artiljerije odbila je i ovaj napad. Karađorđeva ulica, okolina Kule Nebojše, prostor Donjeg grada i današnjeg Zoološkog vrta bilo je poprište žestoke bitke u kojoj je većina vojnika izginula, a major Gavrilović teško ranjen.

Žestoki napadi srpske vojske su se nastavili sve do sumraka. Austrijski položaj na nasipu je bio ugrožen i samo je noć spasila austrijske jedinice od poraza. U toku noći 7-8. oktobra Austrijanci su nastavili da prebacuju pojačanja preko Dunava.

major Dragutim Gavrilović
Između 8-9. oktobra jedinice Kombinovanog odreda više nisu branile prelaze preko Save i Dunava već su se izvlačile na rezervne položaje. Austrijske snage su 9. oktobra 1915. godine istakle Austro-ugarsku i Nemačku zastavu na zgradi Starog dvora.

Major Gavrilović je evakuisan iz Beograda i, pošto je bio teško ranjen, prevezen u bolnicu u Čačku, iz koje je kasnije, na svoju ruku, izašao. Povlačio se sa srpskim trupama preko Albanije, učestvovao u proboju Solunskog fronta i kasnijem oslobađanju Srbije.

Zato sugradjani, kada šetate kejom 25. maj, obratite paznju, pored s.c Milan Gale Muškatirović nalazi se spomenik ovim herojima grada, palim junacima, zastanite, setite ih se i odajte im počast, jer njihovom zaslugom mi danas živimo u slobodi i u našem slobodnom Beogradu.

CONVERSATION