Zgrada Doma Narodne skupštine - gradnja

Skupština danas, 2016.godine
originalni projekat Konstatina A. Jovanovica. Preradio ga je Jovan Ilkic (projektovao i hotel Moskvu)


skupština u izgradnji 1922,
Prema prvobitnom planu skupština je ovako trebalo da izgleda.Projekat za izgradnju Doma narodnog predstavništva poveren je arhitekti Konstantinu A. Jovanoviću, koji je živeo i radio u Beču. 


Reprezentativno skupštinsko zdanje je, po Jovanovićevoj zamisli, bilo projektovano u duhu akademske arhitekture monumentalnih javnih građevina. Nažalost, sredstva za ovakav projekat srpska država nije imala.

Zgrada Doma Narodne skupštine, prvobitno Doma narodnog predstavništva, počela je da se gradi 1907. kao reprezentativno zdanje za potrebe Kraljevine Srbije.

Kamen temeljac za novi Dom narodnog predstavništva položio je 
kralj Petar I Karadjordjević  27. 08.1907. godine.

Nedostatak sredstava, a zatim balkanski ratovi i Prvi svetski rat, uslovili su da je do stvaranja nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, skupštinsko zdanje bilo izgrađeno do nivoa prvog sprata.

Godine 1920. doneta je odluka o nastavku radova na izgradnji Skupštine.

Na osnovu obnovljenih projekata, zgrada Skupštine zidana je sve do 1926. godine, kada su radovi obustavljeni. Sledeća faza u izgradnji zgrade parlamenta, započela je posle smrti kralja Aleksandra 1934. godine.

Zgrada Skupštine bila je završena i osvećena 18. oktobra 1936. godine, skoro tri decenije po polaganju kamena temeljca.


Interesantno je znati i da je tokom Austrougarsko - Turskih ratova, za dominaciju nad Beogradom, u XVI, XVII i XVIII veku, 
na platou današnje skupštine postojala, posle Aja Sofije, najveća i najvelelepnija džamija na ovim prostorima.
Stara zgrada Narodne skupštine kod današnjeg bioskopa "Odeon" na uglu Kraljice Natalije (Narodnog Fronta) i Kneza Miloša. 1908.

CONVERSATION