Ne postoji slučajnost

"Ne postoji slučajnost, nikakva koincidencija.
Mi svakoga dana hodamo prema mestima i ljudima, koji nas čekaju... oduvek."

Giuditta Dembech

CONVERSATION