Najstarija škola u Beogradu i Srbiji
Osnovna škola -Kralj Petar I


Ova najstarija škola u Beogradu a i
 u Srbiji, koja uskoro slavi 300. godišnjicu, nalazi se u istoimenoj Ulici Kralja Petra 7 a osnovana je 1718 godine.
Tokom vremena menjala je nazive i prolazila kroz burne periode, ali je opstala kao prva i najstarija škola.

U monografiji škole navodi se da se ona prvi put pominje kao Mala srpsko - slovenska škola u Beogradu, u kojoj podučava daskal ( učitelj) zvani Stefan, da se nalazi u Mitropolitovom domu, pored Saborne crkve, a izdržavaju je Mitropolija, varoška uprava i roditelji đaka.

Međutim, u Beogradu je još početkom 18. veka postojala Mala grčka škola, koju su za svoju decu izdržavali grčki trgovci.
Kada su po dolasku austrijanaca mnogi od njih napustili Beograd, školi je pretilo zatvaranje.
Tada ju je Mitropolit Mojsije Petrović uzeo "pod svoje" i postavio jednog učitelja Grka da uči srpsku 
decu grčki čitati, pisati, govoriti, pevati.             
Mitropolit Mojsije Petrović
Na osnovu toga, može se smatrati da je Mala srpsko-slovenska, odnosno kasnije Varoška osnovna škola daleka preteča današnje škole. Njen početak treba vezivati za 1718. godinu i preuzimanje Grčke škole od strane Mitropolita, njeno korišćenje za obučavanje srpske dece u njegovom domu.
Učitelj je ovde bio i Vuk Karadžić čiji se lik zajedno sa likom Dositeja Obradovića nalazi na fasadi škole.
Beogradskim mirom 1739, severna Srbija je ponovo pod Turcima pa se gasi Mala škola, a srušen je i Mitropolitov dvor. Posle prvog srpskog ustanka škola 1809 godine razvija kao Mala škola.
Smešta se u prizemlje tek osnovane Velike škole, u zgradi današnjeg muzeja Vuka i Dositeja, i ima tri razreda. Nešto kasnije ponovo radi pored Saborne crkve.


Polovinom 1898. godine otvaraju se peti i šesti razred. Do 1878. godine zvala se Osnovna škola kod Saborne crkve, do 1925 Osnovna muška i ženska škola kod Saborne crkve, do 1945 Osnovna škola Kralj Petar, do 1951 Osnovna škola broj jedan, potom Osnovna škola Braća Ribar. Od aprila 1993. godine zove se Osmogodišnja škola Kralj Petar Prvi.

Današnje zdanje škole projektovala je 1907. godine, prva žena arhitekta u Srbiji - Jelisaveta Načić.
Bila je to jedna od najmodernijih zgrada za osnovnu nastavu u Beogradu i Srbiji.

Zgrada škole je nekada bila svojina Saborne crkve. Godine 1905. crkva je ustupila beogradskoj opštini deo zemljišta za podizanje osnovne škole, a deo je prodat francuzima za zidanje njihovog poslanstva.

Školski odbor osmoletke "Braće Ribar" posetio je jula 1954 Patrijarha Vikentija i umolio ga da se kancelarije sveštenstva Saborne crkve i stan čuvara crkve ustupe školi  zbog velikog priliva učenika. Patrijarh Vikentije je izašao u susret školskom odboru.
Uprava Saborne crkve tražila je od škole da za potrebe crkve sazida zgradu makar i montažnu u crkvenom dvorištu ali školski odbor nije pristao na to pa je bratstvo Saborne crkve na kraju moralo da se iseli iz svojih prostorija. Ovo pitanje nikada nije rešeno.

U život i rad škole trajno su upisana imena: Vuk Karadžić, Dositej Obradović, Kralj Petar Prvi Karadjordjević, Mihajlo Petrović Alas, Stevan Mokranjac, Moša Pijade, Braća Ribar i čitava plejada umetnika i javnih ličnosti.
Slikar Steva Todorović, nekadašnji predsednik Prvog beogradskog pevačkog društva i osnivač Gimnastičkog društva, uveo je u ovu školu nastavu fizičkog vaspitanja.
Ovo zdanje je spomenik kulure. U njemu su smešteni učenici prva tri razreda, dok su na lokaciji u Maršala Birjuzova smešteni djaci od četvrtog do osmog razreda.

U ovoj školi je Ivan Meštrović vajao Pobednika, zaštitni znak Beograda a  1923. je u školskom dvorištu odigrana prva košarkaška utakmica u Beogradu.

dvorište škole

Zgrada škole, pored Saborne crkve vodi se kao međunarodno priznata kulturno-istorijska baština sa prostora Srbije, a škola je i članica mreže škola UNESKO-a. 

Dvostruki je dobitnik Dositejeve povelje za doprinos razvoju obrazovanja i vaspitanja u Srbiji.

CONVERSATION